Privacybeleid

PRIVACYVERKLARING

Thuis in Zingen, gevestigd in Leidschendam, KVK nr. 68225229, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Belangrijke informatie aangaande deze website

Op deze website kunt u niet inloggen en zijn er geen formulieren waar u uw gegevens kunt achterlaten. Dit betekent dat Thuis in Zingen geen persoonsgegevens kan opslaan of bewaren door uw bezoek. 

Wel bevatten berichten op deze site ingesloten (embedded) inhoud (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof u deze andere website heeft bezocht. Deze websites kunnen data over u verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en uw interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als u een account heeft en ingelogd bent op die website.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Thuis in zingen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam – Geboortedatum – Adresgegevens  -Telefoonnummer – E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Thuis in zingen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Verzenden van mailings t.b.v. de aankondiging van komende activiteiten

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Thuis in zingen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Thuis in zingen verstrekt geen gegevens aan derden. In het geval dat er in de toekomst redenen zouden zijn om dit wel te doen, dan wordt vooraf toestemming gevraagd aan desbetreffende persoon.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Thuis in zingen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@thuisinzingen.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Thuis in zingen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@thuisinzingen.nlin